جراحی ترمیمی شکاف لب و بینی

هزینه جراحی شکاف کام و لب

هزینه جراحی شکاف کام و لب

هزینه جراحی شکاف و لب شکاف لب با سوراخی در لب بالایی مشخص می شود که ممکن است به داخل بینی کشیده شود. شکاف ممکن

سن مناسب جراحی شکاف کام و لب

سن مناسب جراحی شکاف کام و لب

زمان ایجاد ناهنجاری شکاف کام و لب سه ماهه‌ی اول دوران بارداری یکی از بحرانی‌ترین دوره‌ها در رشد جنین می‌باشد. در طی سه ‌ماهه‌ی اول

شکاف لب و کام

شکاف کام و لب

انواع لب شکری شکاف کام در سقف دهان مشخص می شود و شکاف لب لب تا حد فاصل بینی را درگیر می کند. در بیشتر