دکتر غلامرضا بیاضیان
متخصص گوش، حلق و بینی

مشکلات خواب و تنفسی

خرخر خواب در کودکان

خرخر کردن همان صدای نا خوشایندی است که در هنگام خواب مانع خواب با کیفیت فرد و اطرافیان می شود. راه هوایی برای عبور هوا

خوابیدن با دهان باز در کودکان

عوارض خوابیدن با دهان باز

علت خوابیدن با دهان باز علل مختلفی می تواند باعث خوابیدن با دهان باز شود. برای اصلاح این مورد اگر مشکل اساسی برای خوابیدن با